ANIMO

Training en coaching


Animo

Wie ben ik?


Assisteren in de ont-wikkeling van kleine en grote mensen tot wie ze zijn is een rode draad in mijn leven.


Na verschillende jaren jeugdwerk volgde ik een opleiding tot leerkracht lagere school en gaf 22 jaar les als klas- en zorgleerkracht. Bij de vormingsinstelling PRH volgde ik talrijke cursussen. Hier werd ik bewust van mijn kracht als leerkracht. Je kan een kind maken (doen openbloeien) maar je kan het ook (k)raken.     


Nadien volgden  er nog  cursussen integrale coaching en kindercoaching.  Ik kwam in voeling met de noden van kinderen en de noden van het kind in de volwassene (ouders,  leerkrachten,..) en wou me hier meer voor inzetten.

Het verlangen groeide om mensen die vastzaten door hun denken terug in beweging te brengen. Zo ontstond ANIMO.

ANIMO is het Latijns woord voor aanmoedigen, nieuw leven inblazen, doen herleven, levenskracht. In het Nederlands betekent het enthousiasme, bezieling, fascinatie.


Een opleiding OCP-coach (ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme) aan Het Ontwikkelingsinstituut deed me “de drang”  naar steeds meer en steeds beter loslaten .


Mijn visie?


Ik geloof dat elke kleine en grote mens, steunend op het positieve in zich, de mogelijkheid heeft tot persoonlijke, relationele en professionele groei.