Animo
Over mij

ANN VERLOOY

Workshops & Lezingen

Maart

25

Februari

06

Januari

18

Vorming voor ouders en andere op-voeders

Op zoek naar de handleiding van je kind? Wil je weten wat de gevoelens en het gedrag van je kind vertellen? Hoe assertief communiceren en toch in verbinding blijven met je kind?

A perfect day for education

Wat iedereen kenmerkt die met het onderwijs verbonden is, is een hart voor kinderen, de wens om hun kracht in te zetten, te laten ontplooien ontwikkelen. Het aantal leerkrachten die in burn-out gaan stijgt dramatisch, bij kinderen wordt steeds meer faalangst en perfectionisme vastgesteld.

Workshops eigenheid kind, groeikansen geven en communiceren

Wat is de eigenheid van mijn kind/puber?

wat heeft een kind/jongere nodig om zichzelf te worden? Hoe groeikansen geven? Hoe zeggen wat je nodig hebt?

Wie ben ik?


Assisteren in de ont-wikkeling van kleine en grote mensen tot wie ze zijn is een rode draad in mijn leven.


Na verschillende jaren jeugdwerk volgde ik een opleiding tot leerkracht lagere school en gaf 22 jaar les als klas- en zorgleerkracht. Bij de vormingsinstelling PRH volgde ik talrijke cursussen. Hier werd ik bewust van mijn kracht als leerkracht. Je kan een kind maken (doen openbloeien) maar je kan het ook (k)raken.     


Nadien volgden  er nog  cursussen integrale coaching en kindercoaching.  Ik kwam in voeling met de noden van kinderen en de noden van het kind in de volwassene (ouders,  leerkrachten,...) en wou me hier meer voor inzetten.

Het verlangen groeide om mensen die vastzaten door hun denken terug in beweging te brengen. Zo ontstond in 2013 ANIMO.

ANIMO is het Latijns woord voor aanmoedigen, nieuw leven inblazen, doen herleven, levenskracht. In het Nederlands betekent het enthousiasme, bezieling, fascinatie.


Een opleiding OCP-coach (ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme) aan Het Ontwikkelingsinstituut deed me “de drang” naar steeds meer en steeds beter loslaten.Achtergrond en opleiding

Blijf op de hoogte van onze activiteiten:


Opleidingen 


Carrière

  • Zorgcoördinator Zwierezwaai (2020-)
  • Personeelscoach in het Koninklijk Instituut Woluwe (2019-)
  • Trainer en medeontwikkelaar van de opleiding "Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme bij kinderen en jongeren" bij Het Ontwikkelingsinstituut (2018-)
  • Leerkracht Lager Onderwijs te Vilvoorde en Grimbergen (1995-2019)
  • Individuele begeleider van jongeren met ASS In het Koninklijk Instituut Woluwe
  • Coach in De Groepspraktijk ‘t Zuurbos (Blaasveld) (2016-2019)
  • Trainer bij Anders Onderwijzen (2018-2019)
  • Assertiviteitstrainer bij Zitdazo (2018-2019)

Copyright © Alle rechten voorbehouden