Animo
Personeelscoaching

AANBOD

Personeelscoaching

De meerwaarde van een personeelscoach in scholen


In sommige regio’s startte men dit schooljaar met een tekort aan leerkrachten. Het lerarentekort is de afgelopen jaar maar liefst verdubbeld en verwacht wordt dat dit alleen nog maar gaat toenemen. Het lerarentekort is de grootste en belangrijkste bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.


Door veranderingen, zowel in het onderwijs als in de samenleving, is de werkdruk bij leerkrachten enorm toegenomen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om op de werkvloer de voldoening te vinden die zo belangrijk is
om het eigen welbevinden te voeden. Maar liefst 60% van de jonge leerkrachten stoppen binnen de 10 jaar!


Uit onderzoek is gebleken dat aanhoudende negatieve gevoelens -als gevolg van de toegenomen werkdruk- op termijn kunnen leiden tot ziekteverzuim en zelfs burn-out. Mensen die geen voldoening meer vinden in hun werk zijn vaker geneigd tot vertrek. Bovendien zorgt de verminderde werkvreugde tot verminderde prestaties.


Mensen in die situatie zitten vaak vast in een keurslijf van verwachtingen van hun omgeving en van zichzelf. Alles moet altijd sneller, beter en meer. Deze stress zorgt voor psychosomatische klachten en uitval voor korte en langere periodes. Het is een misvatting dat men ziek zou worden van te hard te werken. Mensen vallen uit wanneer ze onvoldoende kansen krijgen om zich op te laden of te ontladen.


Wat kan een personeelscoach in deze situaties bieden?
De personeelscoach kan leerkrachten tools aanreiken om stress beter te hanteren. Bij stressklachten ten gevolge van perfectionisme kan de personeelscoach het destructieve “moeten” ombuigen in “willen” aan de hand van de OCP-methode (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme).


Leerkrachten gaan vaak op zoek naar begrip maar vinden dat niet altijd op de juiste plek of bij de juiste persoon. Als gevolg hiervan keert men in zichzelf, durft men het gesprek hierover zelfs niet meer aan te gaan en blijft men doorgaan op een manier die ongezond is en voor uitval zorgt. Door empathisch te luisteren kan de personeelscoach de leerkracht inzicht doen krijgen in zaken waar hij/zij zich nog niet bewust van was. Hierdoor komt het proces van persoonlijke groei tot stand.


Leerkrachten dienen net als iedereen de kans te krijgen om zich verder te ontwikkelen op persoonlijke en professioneel vlak, te evolueren. Als we durven stilstaan bij onze onderliggende behoeften, kunnen we de situatie
omdenken en aanpakken. Bij dit proces kan de personeelscoach ondersteunen en richting aangeven.


Door de snelle digitalisering zijn we de connectie met onszelf en met anderen aan het verliezen. Wanneer we de verbinding met ons innerlijk kompas herstellen en durven onze intuïtie te volgen, ontstaat er opnieuw een authentieke verbinding met onszelf. Ook hier kan de personeelscoach een meerwaarde betekenen.


Verandering komt van binnenuit, druppelsgewijs, vertrekkend vanuit elke persoon die vastloopt in het huidige systeem. Onderwijs heeft de kracht om verandering in gang te zetten. Dat kan als iedereen in zijn kracht staat
en tegelijk verbonden blijft met het team. De personeelscoach begeleidt de organische groei van veerkracht in
scholen van binnenuit.


Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:


Ontdekken van je innerlijk kompas:
De metafoor van de schatkist is een toegankelijke tool voor iedereen die zichzelf wil leren kennen, zijn intuïtie wil volgen en wil leven vanuit zichzelf.

Tegelijkertijd ontwikkel je het vermogen om de kinderen in je klas
werkelijk te ‘zien’ en hen te erkennen in hun eigenschappen en mogelijkheden. Je zal ontdekken hoe je hen de kans kan geven zichzelf te worden en hoe je hun gedrag kan lezen en vertalen naar wat ze nodig hebben.


Focus op je talent:
Je bewust worden van het verschil tussen je talent en je eigenschappen. Er is enorm veel talent en potentieel aanwezig op de werkvloer dat niet ten volle wordt benut, waardoor het welbevinden in het werk er sterk op
achteruit gaat. Wanneer je gepassioneerd met je talenten aan de slag kan, stel je je geen vragen meer over het waarom en het hoe. Je doet het gewoon vanuit een drive die je niet kan of wil negeren.


Focus op je mindset:
Hoe kan ik mezelf stimuleren naar groeidenken om verder tot ontwikkeling te komen?

Mindset is het Engelse woord voor “overtuiging”. Het staat voor de manier waarop kleine en grote mensen denken over hun intelligentie en hun kwaliteiten.

Wat is groeidenken en vastdenken?
Mensen die voornamelijk denken vanuit een vaste mindset, geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde intelligentie en met kwaliteiten geboren en daarmee zal je de rest van je
leven moeten doen. Mensen die vooral denken vanuit een groeimindset geloven daarentegen dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts je startpunt. Je kan groeien door hard te werken en ervaring op te doen.


Focus op je stresshantering:
Stress ontstaat door een onevenwicht tussen draaglast en draagkracht. De draaglast is alles wat iemands leven gecompliceerd maakt. Dat kan zich manifesteren op verschillende levensdomeinen zoals je werk, je
gezondheid, je privésituatie... 

De draagkracht is alles wat tot je persoonlijke mogelijkheden behoort. Deze mogelijkheden kunnen gestimuleerd worden om verder te ontwikkelen. 

Aan de hand van spel, relaxatie en creatieve oefeningen kan je voldoende opladen of ontladen.


Focus op je taalgebruik en communicatie:
Communicatiestoornissen leiden tot energieverlies. Door in te zetten op geweldloze communicatie kan je dit proces ombuigen. 

Assertief communiceren met collega’s, ouders, kinderen en alle betrokkenen bij het schoolgebeuren en toch in verbinding blijven. Dit kan enkel als je in je kracht staat. 

“Communiceren vanuit je schatkist (je innerlijk kompas)” steunt op de verbindende communicatie van Marshall Rosenberg. Het draait niet om een techniek maar om een levenshouding.

Leerkrachtencoaching


Zorg voor de kinderen...JA!

En wat met ...zorg voor de leerkracht?


Via gesprek en creatieve oefening zal ik jou


  • assisteren in je zelfsturend ontwikkelingsproces
  • je eigen draagkracht helpen te verhogen door energieblokkades en frustraties helpen op te lossen
  • je inzicht te verbreden bij het invullen van noden bij kinderen

Copyright © Alle rechten voorbehouden