Animo
Aanbod voor professionelen

AANBOD VOOR PROFESSIONELEN

Voorstel in het kader van perfectionisme

Aanbod

Perfectionisme en de gevolgen ervan vormen voor veel bedrijven verborgen kosten waar men vaak de ogen voor sluit. Perfectionisme zorgt voor tijds- en
kwaliteitsverlies, terwijl je misschien net het tegenovergestelde zou denken. Het uitstelgedrag, de faalangst, de overdreven niet haalbare kwaliteitseisen, het vele
piekeren enz. zorgen ervoor dat de efficiëntie en effectiviteit van medewerkers met dit patroon duidelijk minder zijn dan ze wat in hun mars hebben.


Het is ondertussen heel duidelijk geworden dat de permanente stress die door perfectionisme veroorzaakt wordt, zo goed als altijd de directe aanleiding is van burnout en tal van andere ziektebeelden.  Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde verzuimduur van een werknemer met burn-out 189 dagen bedraagt. Dit zijn hoogoplopende kosten voor het bedrijf. Het preventief begeleiden van een werknemer die risico loopt op burn-out met de OCPmethodiek bedraagt ongeveer 5% van de uitvalkosten.  Met deze gegevens als achtergrond en vanuit de vraag die gesteld werd, stel ik volgend aanbod voor:Locatie:
De lezing kan plaatsvinden in de lokalen van het bedrijf als u daarvoor kiest.
Het loont al om de lezing niet in de lokalen van de instelling te laten doorgaan. De deelnemers zijn dan zowel lichamelijk als mentaal buiten de onderneming en staan meer open voor het integreren van nieuwe input. 

Vanuit mijn ervaring stel ik het domein Koningsteen www.koningsteen.be voor, omwille van de centrale ligging in Kapelle-op-den-Bos en de inplanting midden in de natuur. U kan de lezing koppelen aan een zeer lekkere vegetarische lunch. Uiteraard beslist u als opdrachtgever hierover.

Ook voor de individuele coachsessies kies ik ervoor deze buiten de onderneming te laten doorgaan, meestal in mijn werkruimte. Het is voor het coachtraject echt van belang dat de cliënt afstand neemt van zijn werk- en thuisomgeving tijdens de gesprekken.


Taal:

Nederlands als basistaal


Periode:

  • Lezing: te bepalen
  • Traject werknemer:  na de eerste sessie (het in kaart brengen van het patroon) worden er 4 data vastgelegd met een tussenperiode van 2 weken. De volgende data worden dan individueel bepaald volgens tempo van de werknemer.
De individuele coachgesprekken
De gesprekken duren maximaal 2 uur. De prijs per gesprek bedraagt €150.


De lezing
De lezing duurt ongeveer 2 uur à 2u30.
De prijs voor de lezing max. 30 mensen bedraagt € 300.
De prijs voor een lezing voor meer dan 30 mensen gebeurt op aanvraag.


KM-vergoeding:
Per km wordt € 0,5 in rekening gebracht. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Huur locatie buitenshuis en eventuele lunch niet inbegrepen.
De facturatie gebeurt op maandbasis.

A. Een lezing over perfectionisme


Het ontstaan en de verschillende symptomen van perfectionisme worden besproken en toegelicht met voorbeelden uit het bedrijfs- als privéleven.
Ik sta stil bij de link tussen perfectionisme en lichamelijke klachten, waaronder burn-out.

Het doel van deze lezing is bewustwording te doen ontstaan rond de negatieve effecten van dit patroon en de aanwezigen filters aan te reiken, waardoor ze het patroon kunnen herkennen bij zichzelf, hun medewerkers en collega’s.


B Coaching van medewerkers met perfectionisme


Ik stel voor om medewerkers die sterk met perfectionisme kampen en dus risico op burn-out lopen, te laten coachen met de OCP-methodiek. OCP staat voor ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme. De voorwaarde is dat de werknemer vrij is om te kiezen of hij gecoacht wil worden.


De coaching wordt uitgevoerd door mezelf. Ik ben hiervoor specifiek opgeleid door het Ontwikkelingsinstituut. Ik werk volgens een strikte deontologische code en maak deel uit van de vereniging voor OCP-coaches. Ik volg op regelmatig basis intervisiemomenten en bijkomende opleidingen aangereikt door het HOI. Ik assisteer Marcel Hendrickx bij de opleiding van OCP-coaches en geef zelf samen met enkele collega’s de opleiding perfectionisme kindercoach.


Een gesprek duurt maximaal 2 uur. Het traject start met het duidelijk in kaart brengen van alle facetten van het patroon door de cliënt. Daarna wordt gewerkt met de OCP-methodiek. Deze methodiek werkt op het onbewuste en heeft zijn effect bewezen bij de coaching van mensen in het kader van het loslaten van perfectionisme.


Het volledige coachtraject duurt, afhankelijk van de persoon, tussen de 5 en 10 sessies.
Aan de K.U.L. is onder leiding van Prof. dr. Patrick Luyten een onderzoek geweest met als doel de effectiviteit van de OCP-methodiek wetenschappelijk aan te tonen. De resultaten van dit onderzoek zijn positief. Ondertussen is er reeds een tweede onderzoek naar het “blijvend” resultaat . Deze waren ook zeer positief.

Praktisch

Offerte

Copyright © Alle rechten voorbehouden